Deichmann, de moedermaatschappij van vanHaren, is altijd een familiebedrijf geweest en dat blijft het ook in de toekomst. De familie Deichmann voelt zich verplicht om het christelijke mensbeeld uit te dragen en heeft de intentie om deze waarden in het alledaagse leven tot uitdrukking te laten komen. We houden daarbij wel in het achterhoofd dat de werkelijkheid achterblijft bij de nagestreefde ideale toestand.
Het bedrijfsmotto is: “Onze onderneming dient de mens”. Dit motto hanteert het bedrijf zowel in het wezen van het bedrijf als ook bij alle alledaagse bedrijfsbeslissingen. Dit ziet het bedrijf als haar verplichting naar zichzelf toe.

Wij geloven dat de wetenschap er voor de mensen is en niet andersom. De bezieling om het beste te zijn en te groeien, zijn geen doel op zichzelf, maar moeten eraan bijdragen het bedrijf gezond te houden en ervoor te zorgen dat de mensen hun werk behouden. Dit is alleen mogelijk door samen met andere gekwalificeerde en gemotiveerde collega’s ons volledig te richten op de klant. De omgang met leveranciers wordt gekenmerkt door eerlijkheid en partnerschap. We dringen, waar nodig, ook aan op de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers. En zoals we ons voor het bedrijf inzetten, voelen we ons verplicht tot social engagement. We willen mensen in nood helpen in het binnen- en buitenland.