vanHaren en haar moedermaatschappij Deichmann zetten zich in voor veiligheid op de werkvloer, bescherming van het milieu en gezondheid van de medewerkers, een verbod op disciplinemaatregelen en discriminatie en een verbod op kinder- en dwangarbeid. Daarnaast zetten vanHaren en Deichmann zich in voor regelmatige arbeidstijden en een heldere vergoeding voor de geleverde diensten. Dit alles komt tot uiting bij de sociale en de milieuafspraken die we maken met de leveranciers. In de door Deichmann ontwikkelde, en de naar ieder land aangepaste, Code of Conduct staan deze reglementen. De Code of Conduct is gebaseerd op de normen van de internationale arbeidsorganisatie en bindt leveranciers aan verschillende gedragsstandaarden, productiemethoden en beschermingsstandaarden voor de werknemers.

Aanhoudende controle verzekert naleving Code of Conduct

Onafhankelijke proefpersonen gaan zowel met als zonder een vooraankondiging op bedrijfsbezoek om te controleren of de afspraken uit de Code of Conduct worden nageleefd. Deichmann werkt op dit gebied samen met de technische keuringsdiensten in binnen- en buitenland, zoals met TÜV Süd, SGS, Intertek en STR-CR. Als overtredingen van de gedragscode worden opgemerkt, dan wordt verzocht om een gedragsverandering bij de leveranciers te realiseren, o.a. door extra scholing. Als deze maatregelen niet tot verbetering leiden, wordt het leveringscontract beëindigd.

Na ruim 10 jaar met deze code te hebben gewerkt, is te zien dat de leveranciers ook echt het nut hiervan inzien en hier voordeel uit halen. Men werkt efficiënter en produceren betere kwaliteit als ze de ervaring hebben dat hun werkgever betrouwbare en passende randvoorwaarden hanteert. Daarbij komt dat de leverancier door de vergrote efficiency zijn positie in de concurrentiestrijd verbetert.

De complete tekst van de Code of Conduct kun je hier downloaden