In een noodsituatie hebben de hulpbehoevenden geen tijd om op een doordacht en uitgewerkt hulpproject te wachten. Meestal hebben zij dringend hulp nodig. Door het verlenen van acute assistentie heeft de Stichting al vele mensen geholpen die zich in dergelijke noodsituaties bevonden. Voorbeelden van rampen waar Stichting Hulp eerder ingezet is zijn:

  • De overstromingen in Pakistan, waarbij vele leefgebieden van mensen onder water liepen.
  • De orkaan aan de Golf van Mexico waar in 2009 grote delen van Haïti verwoest werden.
  • De Tsunami tijdens kerst in 2004, die honderdduizenden mensen het leven kostte.
  • De overstroming in het oosten van Duitsland die in 2002 vele mensen dakloos maakte.